Sien „Dutch phonology“ (in Engels) vir meer inligting.