Sien „Received Pronunciation“ (in Nederlands) vir meer inligting.