Sien „South African English“ (in Engels) vir meer inligting.