Turks (tr)Wysig

  Selfstandige naamwoordWysig

Sonder besitlike agtervoegselWysig

Naamval Enkelvoud Meervoud
Nominatief Rus
روس
Ruslar
روسلر
Genitief Rusun
روسڭ
Rusların
روسلرڭ
Datief Rusa
روسه
Ruslara
روسلره
Akkusatief Rusu
روسی
Rusları
روسلری
Lokatief Rusta
روسده
Ruslarda
روسلرده
Ablatief Rustan
روسدن
Ruslardan
روسلردن


Met besitlike agtervoegsel van die eerste persoon enkelvoud:Wysig

Naamval Enkelvoud Meervoud
Nominatief Rusum
روسم
Ruslarım
روسلرم
Genitief Rusumun
روسمڭ
Ruslarımın
روسلریمڭ
Datief Rusuma
روسمه
Ruslarıma
روسلریمه
Akkusatief Rusumu
روسمی
Ruslarımı
روسلریمی
Lokatief Rusumda
روسمده
Ruslarımda
روسلرمده
Ablatief Rusumdan
روسمدن
Ruslarımdan
روسلرمدن


Met besitlike agtervoegsel van die tweede persoon enkelvoud:Wysig

Naamval Enkelvoud Meervoud
Nominatief Rusun
روسڭ
Rusların
روسلرڭ
Genitief Rusunun
روسڭڭ
Ruslarının
روسلرڭڭ
Datief Rusuna
روسڭه
Ruslarına
روسلرڭه
Akkusatief Rusunu
روسڭی
Ruslarını
روسلرڭی
Lokatief Rusunda
روسڭده
Ruslarında
روسلرڭده
Ablatief Rusundan
روسڭدن
Ruslarından
روسلرڭدن


Met besitlike agtervoegsel van die derde persoon enkelvoud:Wysig

Naamval Enkelvoud Meervoud
Nominatief Rusu
روسی
Rusları
روسلری
Genitief Rusunun
روسنڭ
Ruslarının
روسلرینڭ
Datief Rusuna
روسنه
Ruslarına
روسلرینه
Akkusatief Rusunu
روسنی
Ruslarını
روسلرینی
Lokatief Rusunda
روسنده
Ruslarında
روسلرنده
Ablatief Rusundan
روسندن
Ruslarından
روسلرندن


Met besitlike agtervoegsel van die eerste persoon meervoud:Wysig

Naamval Enkelvoud Meervoud
Nominatief Rusumuz
روسمز
Ruslarımız
روسلریمز
Genitief Rusumuzun
روسمزڭ
Ruslarımızın
روسلریمزڭ
Datief Rusumuza
روسمزه
Ruslarımıza
روسلریمزه
Akkusatief Rusumuzu
روسمزی
Ruslarımızı
روسلریمزی
Lokatief Rusumuzda
روسمزده
Ruslarımızda
روسلریمزده
Ablatief Rusumuzdan
روسمزدن
Ruslarımızdan
روسلریمزدن


Met besitlike agtervoegsel van die tweede persoon meervoud:Wysig

Naamval Enkelvoud Meervoud
Nominatief Rusunuz
روسڭز
Ruslarınız
روسلریڭز
Genitief Rusunuzun
روسڭزڭ
Ruslarınızın
روسلریڭزڭ
Datief Rusunuza
روسڭزه
Ruslarınıza
روسلریڭزه
Akkusatief Rusunuzu
روسڭزی
Ruslarınızı
روسلریڭزی
Lokatief Rusunuzda
روسڭزده
Ruslarınızda
روسلریڭزده
Ablatief Rusunuzdan
روسڭزدن
Ruslarınızdan
روسلریڭزدن


Met besitlike agtervoegsel van die derde persoon meervoud:Wysig

Naamval Enkelvoud Meervoud
Nominatief Rusları
روسلری
Rusları
روسلری
Genitief Ruslarının
روسلرینڭ
Ruslarının
روسلرینڭ
Datief Ruslarına
روسلرینه
Ruslarına
روسلرینه
Akkusatief Ruslarını
روسلرینی
Ruslarını
روسلرینی
Lokatief Ruslarında
روسلرنده
Ruslarında
روسلرنده
Ablatief Ruslarından
روسلرندن
Ruslarından
روسلرندن