Wiktionary:Afrikaanse woorde

Indeks van Afrikaanse woorde:

Wyser:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Onthou om u dokumente te speltoets!

Die onderstaande lys van woorde kan gebruik word om woorde na te slaan of om 'n woordeboek vir 'n speltoetser te bou. 'n Speltoetser is natuurlik 'n wonderlike hulpmiddel in omtrent alle skryfwerk. Gelukkig is daar al verskeie speltoetsers beskikbaar vir Afrikaans. Almal het beperkings of tekortkominge, maar meeste behoort ook darem te help met enkele spelfoute, tikfoute, ens. Voeg gerus nuwe woorde by soos u hulle teëkom om die woordelys verder uit te bou.

0
aa · ae · ai · ao · au
ba · be · bi · bo · bu
ca · ce · ci · co · cu
da · de · di · do · du
ea · ee · ei · eo · eu
fa · fe · fi · fo · fu
ga · ge · gi · go · gu
ha · he · hi · ho · hu
ia · ie · ii · ho · hu
ja · je · ji · jo · ju
ka · ke · ki · ko · ku
la · le · li · lo · lu
ma · me · mi · mo · mu
na · ne · ni · no · nu
oa · oe · oi · oo · ou
pa · pe · pi · po · pu
qa · qe · qi · qo · qu
ra · re · ri · ro · ru
sa · se · si · so · su
ta · te · ti · to · tu
ua · ue · ui · uo · uu
va · ve · vi · vo · vu
wa · we · wi · wo · wu
xa · xe · xi
ya · ye · yi · yo · yu
za · ze · zi · zo · zu

Sien ookWysig