Wiktionary:Afrikaanse woorde

Indeks van Afrikaanse woorde:

Wyser:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Onthou om u dokumente te speltoets!

Die onderstaande lys van woorde kan gebruik word om woorde na te slaan of om 'n woordeboek vir 'n speltoetser te bou. 'n Speltoetser is natuurlik 'n wonderlike hulpmiddel in omtrent alle skryfwerk. Gelukkig is daar al verskeie speltoetsers beskikbaar vir Afrikaans. Almal het beperkings of tekortkominge, maar meeste behoort ook darem te help met enkele spelfoute, tikfoute, ens. Voeg gerus nuwe woorde by soos u hulle teëkom om die woordelys verder uit te bou.

#Wysig

0

AWysig

aa · ae · ai · ao · au

BWysig

ba · be · bi · bo · bu

CWysig

ca · ce · ci · co · cu

DWysig

da · de · di · do · du

EWysig

ea · ee · ei · eo · eu

FWysig

fa · fe · fi · fo · fu

GWysig

ga · ge · gi · go · gu

HWysig

ha · he · hi · ho · hu

IWysig

ia · ie · ii · ho · hu

JWysig

ja · je · ji · jo · ju

KWysig

ka · ke · ki · ko · ku

LWysig

la · le · li · lo · lu

MWysig

ma · me · mi · mo · mu

NWysig

na · ne · ni · no · nu

OWysig

oa · oe · oi · oo · ou

PWysig

pa · pe · pi · po · pu

QWysig

qa · qe · qi · qo · qu

RWysig

ra · re · ri · ro · ru

== S ==stokvel

sa · se · si · so · su

TWysig

ta · te · ti · to · tu

UWysig

ua · ue · ui · uo · uu

VWysig

va · ve · vi · vo · vu

WWysig

wa · we · wi · wo · wu

XWysig

xa · xe · xi

YWysig

ya · ye · yi · yo · yu

ZWysig

za · ze · zi · zo · zu

Sien ookWysig