Afkorting vir voltooid tegenwoordig toekomende tijd, een van die tye van die Nederlandse werkwoord.