πŒπŒ€πŒ‹πŒ‚

Etruskies (ett)

Naamval Enkelvoud Meervoud
Nominatief πŒπŒ€πŒ‹πŒ‚ Β 
clan
(ouer:)
πŒ›πŒ€πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*cliniar

(jonger:)
πŒ›πŒ€πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚ Β 
clenar
Genitief (Suid-Etruskies:)
(ouer:)
πŒ”πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*clins

(jonger:)
πŒ”πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚ Β 
clens

(Noord-Etruskies:)
(ouer:)
πŒ”πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚*, πŒ‘πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*clins, *clinΕ›

(jonger:)
πŒ”πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚, πŒ‘πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚ Β 
clens, clenΕ›
(Suid-Etruskies:)
(ouer:)
πŒ”(πŒ€)πŒ›πŒ€πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*cliniar(a)s

(jonger:)
πŒ”(πŒ€)πŒ›πŒ€πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚* Β 
*clenar(a)s

(Noord-Etruskies:)
(ouer:)
πŒ”(πŒ€)πŒ›πŒ€πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚*, πŒ‘(πŒ€)πŒ›πŒ€πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*cliniar(a)s, *cliniar(a)Ε›

(jonger:)
πŒ”(πŒ€)πŒ›πŒ€πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚*, πŒ‘(πŒ€)πŒ›πŒ€πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚* Β 
*clenar(a)s, *clenar(a)Ε›
ArgaΓ―ese genitief (ouer:)
πŒπŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*clinin

(jonger:)
πŒπŒ‰πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚* Β 
*clenin
(ouer:)
πŒπŒ‰πŒ›πŒ€πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*cliniarin

(jonger:)
πŒπŒ‰πŒ›πŒ€πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚* Β 
*clenarin
Emfatiese genitief (Suid-Etruskies:)
(ouer:)
πŒ‰πŒ”πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚ Β 
clinsi

(jonger:)
πŒ‰πŒ”πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚ Β 
clensi

(Noord-Etruskies:)
(ouer:)
πŒ‰πŒ”πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚, πŒ‰πŒ‘πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
clinsi, *clinΕ›i

(jonger:)
πŒ‰πŒ”πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚, πŒ‰πŒ‘πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚ Β 
clensi, clenΕ›i
(Suid-Etruskies:)
(ouer:)
πŒ‰πŒ”(πŒ€)πŒ›πŒ€πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*cliniar(a)si

(jonger:)
πŒ‰πŒ”(πŒ€)πŒ›πŒ€πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚* Β 
*clenar(a)si

(Noord-Etruskies:)
(ouer:)
πŒ‰πŒ”(πŒ€)πŒ›πŒ€πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚*, πŒ‰πŒ‘(πŒ€)πŒ›πŒ€πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*cliniar(a)si, *cliniar(a)Ε›i

(jonger:)
πŒ‰πŒ”(πŒ€)πŒ›πŒ€πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚*, πŒ‰πŒ‘(πŒ€)πŒ›πŒ€πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚ Β 
*clenar(a)si, clenar(a)Ε›i
Onbepaalde akkusatief πŒπŒ€πŒ‹πŒ‚ Β 
clan
(ouer:)
πŒ›πŒ€πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*cliniar

(jonger:)
πŒ›πŒ€πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚ Β 
clenar
Bepaalde akkusatief (ouer:)
πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*clini

(jonger:)
πŒ‰πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚* Β 
*cleni
(ouer:)
πŒ‰πŒ›πŒ€πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*cliniari

(jonger:)
πŒ‰πŒ›πŒ€πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚* Β 
*clenari
Lokatief (ouer:)
(πŒ‰)πŒˆπŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*clinΞΈ(i)

(jonger:)
(πŒ‰)πŒ•πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚* Β 
*clent(i)
(ouer:)
(πŒ‰)πŒˆπŒ›πŒ€πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*cliniarΞΈ(i)

(jonger:)
(πŒ‰)πŒ•πŒ›πŒ€πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚* Β 
*clenart(i)
Modalis (ouer:)
πŒ„πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*cline

(jonger:)
πŒ„πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚* Β 
*clene
(ouer:)
πŒ„πŒ›πŒ€πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*cliniare

(jonger:)
πŒ„πŒ›πŒ€πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚* Β 
*clenare
Ablatief (ouer:)
πŒπŒ‰πŒˆπŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*clinΞΈin

(jonger:) πŒπŒ‰πŒˆπŒπŒ„πŒ‹πŒ‚* Β 
*clenΞΈin
(ouer:)
πŒπŒ‰πŒˆπŒ›πŒ€πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*cliniarΞΈin

(jonger:)
πŒπŒ‰πŒˆπŒ›πŒ€πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚* Β 
*clenarΞΈin
Adlatief (ouer:)
πŒ€πŒ›πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*clinra

(jonger:)
πŒ„πŒ›πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚ Β 
*clenre
(ouer:)
πŒ€πŒ›πŒ€πŒ‰πŒπŒ‰πŒ‹πŒ‚* Β 
*cliniara

(jonger:)
πŒ„πŒ›πŒ€πŒπŒ„πŒ‹πŒ‚* Β 
*clenare

Β  Uitspraak

IPA: [klan]; meervoud: (ouer:) [ˈklinijar], (jonger:) [ˈklenʲar]

Β  Transliterasie

clan; meervoud: (ouer:) cliniar, (jonger:) clenar

Β  Selfstandige naamwoord

Β Β Β Β  Betekenisse

Seun, 'n manlike afstammeling.

Β Β Β Β  Wisselvorme

(ArgaΓ―es:) πŒπŒ€πŒ‹πŒŠ