Baie welkom!

Welcome to our foreign guests!

:)  hartlike groete --voëltjie (:> )=| 20:10, 2 Julie 2006 (UTC)
Danke, spacebirdy! =) Jon Harald Søby 10:00, 3 Julie 2006 (UTC)